Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky splòují, není-li uvedeno jinak, "Jednotné podmínky pro obchod s obilovinami v Německu" (Poslední znění).

Odborné nakladatelství Agrimedia má autorská práva na  "Jednotné podmínky pro obchod s obilovinami v Německu". Podklady si můžete vyžádat na stránkách: http://de.agrimedia.com/libgrain/shop/detail.php?id=178