Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky splòují, není-li uvedeno jinak, "Jednotné podmínky pro obchod s obilovinami v Německu" (Poslední znění).

Odborné nakladatelství Agrimedia má autorská práva na  "Jednotné podmínky pro obchod s obilovinami v Německu". Podklady si můžete vyžádat na stránkách: https://www.erling-verlag.com/Agrimedia/Agrarhandel-old/Einheitsbedingungen-im-deutschen-Getreidehandel.html