Bayernhof Trans s.r.o.

Od jara 2015 má firma Bayernhof GmbH k dispozici vlastní nákladní auto prostřednictvím firmy Bayernhof Trans, s.r.o.
Toto vozidlo bude využíváno hlavně k přepravám z České republiky do Německa.

Pro více informací navštivte také: www.bayernhoftrans.cz

Bayernhof Trans LKW 1 Bayernhof Trans LKW 2