Nabídky

Jak nabídnout zboží na trh

Máte několik možností, jak nám své produkty nabídnout:

 • Aktuální zjištění cen:
  Nezávazně nám nabízíte v průběhu roku vaše produkty a my vás informujeme o aktuálních cenách.
 • Po žních:
  Nabídnete nám nezávazně vaše produkty kdykoliv po žních. Vaše inforamce budou zaznamenány do našeho systému a dle poptávky trhu v případě vašeho zájmu dále obchodovány. 
 • Předem uzavřená smlouva:
  Nabídnete nám vaše produkty ještě před sklizní a dostanete cenu aktuální v době uzavření smlouvy. Tato cena je  garantovaná i v případě, že ceny ve žních klesají.


Prosíme, při každé nabídce uveďte následující informace:

 • Produkt
 • Množství
 • Kvalitu (pokud ji znáte)
 • Dodávka, ev. období odvozu
 • Nákladovou techniku a případná omezení na nakládce (např. výšková)

Pokud s naší nabídkou souhlasíte, dojde k uzavření obchodu a vy od nás dostanete faxem nebo Emailem smlouvu jako potvrzení.

Zprávy

Aktualizováno po 15 minutách dle serveru proplanta.de.

Zdroj: BBV (Svaz bavorských zemědělců) - zpráva o trhu
Aktualizováno jednou týdně